Praktijkvoorbeelden Commercieel Ondernemen

De opleiding ‘Commercieel Ondernemen’ heeft veel goede samenwerkingen met het bedrijfsleven, naast de stages die de studenten doen. Hieronder volgen voorbeelden van een project, een gastles/masterclass en een internationale uitwisseling.

Excursie met thema duurzaamheid bij Clean 2 Anywhere

Het motto van Clean 2 Anywhere luidt: Afval is een groot mondiaal probleem. Gevolg van onze lineaire consumptie economie. De oplossing lijkt simpel; gewoon niets meer weggooien! 

Anton Aker (docent Commercieel Ondernemen): ‘Ze hebben op het bedrijf uit principe dan ook geen afvalbakken. Toen een student zijn lege pakje chocolade melk wilde weggooien, tsja, dat was dus niet de bedoeling. Dat zette de studenten wel even aan het denken. En dat was nou juist wel de bedoeling!’

De excursie voor onze studenten van het tweede leerjaar werd verzorgd door Edwin ter Velde (van Clean 2 Anywhere), die gepassioneerd en prikkelend vertelde over het economische model van Clean 2 Anywhere: gerecycled plastic toepassen bij de bouw van o.a. boten en tiny houses. Dit gebeurt o.a. met werknemers die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo zagen de studenten de theorieles over ‘De betekeniseconomie van Kees Klomp’ in dit vooruitstrevende bedrijf in de praktijk gebracht.

De excursie werd overigens georganiseerd door de studenten zelf. Binnen het thema ‘Kom in bedrijf’ gaan ze 4-5 keer bij bedrijven kijken die de studenten zelf selecteren. Dit zorgt voor nog meer betrokkenheid en motivatie vanuit de studenten. Nadat de studenten een selectie van bedrijven hebben gemaakt checken de docenten of de uitgekozen bedrijven goed aansluiten bij het lesprogramma.

Project over verdienmodellen bij Fort K'IJK

Bij Fort K'IJK in Krommeniedijk is in het kader van het project ‘Hand en Land’ een inheemse eetbare proeftuin ontworpen door de opleidingen Bloem, Groen & Styling en Tuin, Park en Landschap. Doel van dit project is cyclische bewustwording (in tegenstelling tot de lineaire consumptie). De studenten van Commercieel Ondernemen zijn naar Fort K'IJK gegaan, om aan de slag te gaan met de vragen over verdienmodellen van het Fort.

De onderliggende theorie is de methodiek voor duurzame ontwikkeling. Waar dit voorheen af en toe als thema naar boven kwam in de lessen is het nu de basis voor alles. De studenten worden uitgedaagd om nieuwe verdienmodellen te onderzoeken en toe te passen op Fort K'IJK, waar ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar financiën voor een nieuwe pomp. Na het onderzoek, de brainstorm en ideeën-uitwerking hielden de studenten een pitch voor Roland Smit van Fort K'IJK, Micha den Drijver van Landschap Noord-Holland en andere stakeholders.

''Wij werken graag samen met Oliver Stables, bijvoorbeeld bij het afnemen van examens. Ik merk dat er een bredere kijk op het vakgebied is.''

Anton Aker (docent Commercieel Ondernemen)
Fort K'IJK

Samenwerking met paardenpension Oliver Stables

De opleiding Commercieel Ondernemen onderhoudt goede contacten met veel oud-studenten (alumni). Een mooi voorbeeld hiervan is Lot Cillekens, die werkzaam is bij paardenpension Oliver Stables. Toen Lot startte met de opleiding Commercieel Ondernemen droomde ze al van een eigen bedrijf. Als afstudeerproject schreef ze het ondernemersplan hiervoor. Lot liep tijdens haar opleiding een stage in de keten/periferie van het bedrijfsleven, namelijk bij agricentrum van der Kroon.

Anton Aker (docent Commercieel Ondernemen): ’Wij werken graag samen met Oliver Stables, bijvoorbeeld bij het afnemen van examens. Ik merk dat er een bredere kijk op het vakgebied is, onder andere doordat Lot goede stages heeft gedaan en bovendien cum laude is geslaagd. Ik heb haar het certificaat persoonlijk langsgebracht. Een goede ondernemer kijkt ook buiten. De Westfriese uitdrukking “Die komt ook de dam niet af” is op Lot zeker niet van toepassing! Daardoor is zij een prachtig voorbeeld voor onze huidige studenten’.

Manege pensionstal Olivier Stables

 

Nieuwsberichten van Commercieel Ondernemen