Vavo Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

Vavo opleiding

Wil jij alsnog je diploma halen? Je verdiepen in een bepaald vakgebied of extra certificaten halen? Volg dan vakken op het vavo!

Vavo - Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

Ga naar het vavo om:

 • Alsnog je diploma te halen
 • Certificaten te halen
 • Je voor te bereiden op een vervolgopleiding
 • Je voor te bereiden op een 21+ toets
 • De tijd tussen twee opleidingen goed te benutten
 • Jezelf te ontwikkelen (je kunt ieder vak dat wordt aangeboden los per jaar volgen)
 • Alvast aan een mbo te beginnen terwijl je nog één vak moet halen (combi-traject)

Bij Vonk kun je de schoolvakken op verschillende niveaus volgen. Ook is het mogelijk om een combi-traject met het mbo te volgen, zo kost het je geen extra schooljaar. Welk niveau je kiest is afhankelijk van je vooropleiding.

Voor wie is het vavo?

Het vavo is (jong)volwassenenonderwijs voor 18 jaar of ouder. Als je ouder dan 16 bent, kan je soms met toestemming van jouw middelbare school ook naar het vavo. Je blijft dan ingeschreven bij die school, maar volgt je lessen op het vavo.

Vakkenaanbod

Als je bij Vonk naar het vavo gaat, kun je kiezen voor één los vak of het volledige lessenpakket. Les volgen aan het vavo is maatwerk, na het aanmelden nodigen we je altijd uit voor een intakegesprek. Je kunt je bij Vonk inschrijven voor de volgende vakken:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Maatschappijkunde/-leer
 • Maatschappijwetenschappen
 • Natuur- en Scheikunde 1
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B

Onze vavo-opleidingen

vmbo-tl (mavo) leerjaar 4

havo leerjaar 4 en 5

vwo leerjaar 6

combi-traject mbo

Aan het werk, maar nog niet uitgeleerd? Ga naar het vavo!

Vavo in combinatie met werk

Praktische informatie

Starten na de zomervakantie

De reguliere vavo-opleidingen starten na de zomervakantie. Je kunt uiterlijk tot 1 oktober van het lesjaar instromen. Meld je zo vroeg mogelijk aan, want de lessen starten wel voor 1 oktober.

Locatie, rooster en schooltijden

De lessen overdag vinden plaats op locatie Kievitstraat in Den Helder. De avondlessen vinden plaats op locatie Hofstraat in Schagen. Duits, Engels en Frans zullen deels online plaatsvinden.

Bekijk het rooster

Binnen één jaar je diploma?

Losse certificaten kun je vaak in één jaar behalen. Hoe lang jij over de opleiding doet, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het kán binnen één jaar. Gemiddeld duurt het halen van de vmbo-tl-opleiding één jaar. De havo- en vwo-opleidingen duren gemiddeld 2 jaar bij een volledig vakkenpakket, maar ook hierin is maatwerk mogelijk. We adviseren je daarover graag tijdens het intakegesprek.

Bij de vavo kun je terecht voor deelcertificaten. Als je 18 jaar bent kunt je je gelijk inschrijven.

Als je 17 jaar bent dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Je zit nog op een VO-school: Dan kan je school besluiten om je aan ons uit te besteden. Neem hiervoor contact op met je decaan.
 • Je zit niet meer op een VO-school: Dan kan je via de leerplicht ambtenaar van je gemeente vragen of ze je aan ons willen uitbesteden.
Toelatingsvoorwaarden

Na inschrijving nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we verder dan alleen je niveau. Om volwassenenonderwijs te volgen heb je zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en een volwassen houding nodig. Ook daar wordt bij de intake op gelet.

Kosten

Studeren bij het vavo is niet duur! Voor slechts € 86,00 kun je een vak volgen en heb je een heel schooljaar 4 lesuren per week les * + 1 week examentraining.

Tegemoetkoming in de studiekosten van het vavo is als volgt opgebouwd:

 • Reguliere inschrijving 18+, voltijd (alléén bij volledig vakkenpakket): Maandelijkse tegemoetkoming scholieren. Voorwaarden, informatie en aanvraag op www.duo.nl
 • Reguliere inschrijving 18+, deeltijd (geen volledig vakkenpakket): Eenmalige tegemoetkoming deeltijders, voorwaarden, informatie en aanvraag op www.duo.nl
 • Uitbesteding door VO-school 18-, voltijd/deeltijd: Kinderbijslag, evt. kindgebonden budget, informatie op www.belastingdienst.nl
 • Uitbesteding door VO-school 18+, voltijd/deeltijd:

Maandelijkse tegemoetkoming scholieren, voorwaarden informatie en aanvraag op www.duo.nl

Neem contact op met het vavo

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de afdeling vavo, telefoonnummer 0223 -611260. Je kunt ons ook mailen: vavo@rockopnh.nl

Reiskosten

Vanaf het schooljaar 2023-2024 hebben studenten van vavo recht op een reiskostenvergoeding. Vanaf 10 km met het openbaar vervoer, worden de reiskosten vergoed op basis van het tarief reizen in de tweede klas. Reiskosten kunnen gedeclareerd worden als je op school bent geweest voor lessen of toetsen. De kosten krijg je dan achteraf vergoed. De maximale vergoeding zijn de kosten van een trajectkaart. Je wordt hierover geïnformeerd bij de start van het schooljaar.

Eva van Zaal Vonk

“Het grote voordeel van vavo: wat je hebt, dat heb je!”

Eva over vavo – Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

Eva van Zaal uit Schagerbrug volgt al een tijdje onderwijs op het vavo. Ze bleef twee keer zitten op het Regius College en maakte daarom de overstap naar het vavo. “Frans en Spaans heb ik op mijn oude school afgerond en de overige vakken op het vavo in Den Helder. Het grote voordeel van vavo? Je kunt certificaten bij elkaar ‘sprokkelen’ en wat je hebt, dat heb je. Voor drie vakken ben ik inmiddels geslaagd. Jammer genoeg zakte ik voor wiskunde B maar je hoeft op het vavo dan niet alles over te doen. Dit schooljaar verwacht ik ook voor wiskunde te slagen en dan heb ik mijn vwo-diploma in the pocket!”  

Eva wil volgend jaar biologie gaan studeren in Wageningen. Omdat ze dit jaar maar één vak volgt, houdt ze veel tijd over voor andere dingen. “Ik werk 3 á 4 dagen per week in de horeca maar volg daarnaast ook cursussen omdat ik vind dat ik vooral in een ‘leerritme’ moet blijven ter voorbereiding op mijn studie straks.” 

“Ik dacht, ik moet wel blijven leren. Anders wordt het na dit jaar alleen maar moeilijker. Ik had Wiskunde b laten vallen als vak. Dus het leek mij handig om dat alsnog te gaan doen.”

Ardon Bloemendaal (18) volgde afgelopen jaar het vak Wiskunde b aan het vavo.
Vonk vavo opleidingen
Ardon over vavo - Voortgezet Algemeen Volwassenen OnderwijsArdon besloot na de havo een tussenjaar te houden omdat hij niet kon beslissen welke hbo-opleiding hij wilde gaan volgen: “Ik bleef een keer zitten in havo 4 maar dat kwam eigenlijk wel goed uit. Ik wist toch niet wat ik wilde gaan doen. Maar in het examenjaar wist ik het nog steeds niet. Toen de tijd begon te dringen heb ik gewoon de keuze gemaakt om een tussenjaar te houden. Ik wilde niet zomaar aan één of andere opleiding beginnen.” Hij besluit tijdens het tussenjaar wel een vak te gaan volgen. “Ik dacht, ik moet wel blijven leren. Anders wordt het na dit jaar alleen maar moeilijker. Ik had Wiskunde b laten vallen als vak. Dus het leek mij handig om dat alsnog te gaan doen.” “Ik kon tijdens de bijna privélessen me helemaal storten op dit vak. Ik haalde dus hogere cijfers en het ging me makkelijker af, ik had bijna nooit huiswerk. De docent was ook goed en kon genoeg aandacht geven aan iedereen omdat we een kleine klas hadden. Héél anders dan de volle middelbare schoolklassen.” Het bleek de juiste keuze: “Ik ga mijn relaxte leventje misschien wel missen maar inmiddels heb ik een vervolgopleiding gekozen, namelijk technische natuurkunde. En daar heb je wiskunde b voor nodig!”