Inez Ipema

Werk, re-integratie of certificaten

Nog niet uitgeleerd? Ga dan naar de vavo!

Op het vavo kan je één of meerdere vakken volgen op havo- of vwo niveau. Ideaal als je bijvoorbeeld jouw mbo-4 opleiding wil aanvullen met minimaal twee en maximaal vier deelcertificaten op havo- of vwo niveau. Of als je aan graag meer wilt leren van een specifiek vak of als je bezig bent met een re-integratietraject.

Vakkenaanbod

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Maatschappijkunde/-leer
 • Maatschappijwetenschappen
 • Natuur- en Scheikunde 1
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B

Waarom kiezen voor de vavo als je al aan het werk bent?

Studeren bij het vavo is niet duur en het is ideaal als je wilt verdiepen in één vak! Voor iets meer dan €100,00 per schooljaar kun je dus al studeren bij het vavo.

Starten aan de vavo

De reguliere vavo-opleidingen starten na de zomervakantie. Je kunt uiterlijk tot 1 oktober van het lesjaar instromen. Meld je zo vroeg mogelijk aan, want de lessen starten wel voor 1 oktober. Bij de start van het schooljaar krijg je je rooster gemaild.

Toelatingsvoorwaarden

Na inschrijving nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we verder dan alleen je niveau. Om volwassenenonderwijs te volgen heb je zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en een volwassen houding nodig. Ook daar wordt bij de intake op gelet.

Kosten

Studeren bij het vavo is niet duur! Voor slechts € 86,00 kun je een vak volgen en heb je een heel schooljaar 4 lesuren per week les * + 1 week examentraining.

Tegemoetkoming in de studiekosten van het vavo is als volgt opgebouwd:

 • Reguliere inschrijving 18+, voltijd (alléén bij volledig vakkenpakket): Maandelijkse tegemoetkoming scholieren. Voorwaarden, informatie en aanvraag op www.duo.nl
 • Reguliere inschrijving 18+, deeltijd (geen volledig vakkenpakket): Eenmalige tegemoetkoming deeltijders, voorwaarden, informatie en aanvraag op www.duo.nl
 • Uitbesteding door VO-school 18-, voltijd/deeltijd: Kinderbijslag, evt. kindgebonden budget, informatie op www.belastingdienst.nl
 • Uitbesteding door VO-school 18+, voltijd/deeltijd:

Maandelijkse tegemoetkoming scholieren, voorwaarden informatie en aanvraag op www.duo.nl


Algemene aanmeldprocedure

Je kunt je via onderstaande buttons online inschrijven voor de vavo-opleiding van jouw keuze. Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Zodra jouw inschrijving binnen is, nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Breng altijd (kopieën van) eerder behaalde diploma’s, certificaten en cijferlijsten mee naar het intakegesprek. Deze zijn nodig om je toelaatbaarheid te beoordelen.