Inez Ipema

Zij-instromer Inez Ipema

Inez Ipema is docent Nederlands bij Vonk in Purmerend. Voorheen werkte zij in het basisonderwijs. Ze heeft vorig jaar de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs en geeft nu les aan de onderbouw. Lesgeven vindt ze prachtig werk; op de basisschool genoot ze tot 14:00 van het lesgeven en het werken met de leerlingen. Daarna ging veel tijd naar de randzaken die bij het primair onderwijs horen. Nu heeft ze dat veel minder en is ze samen met haar collega’s verantwoordelijk voor de leerlingen. “je kunt veel makkelijker sparren met elkaar doordat zij de leerlingen ook zien”, vertelt Inez.

 

Tot 14:00 genoot ik van het lesgeven en het werken met de leerlingen maar daarna ging veel tijd naar de randzaken die bij het primair onderwijs horen.

Inez Ipema, Vonk Purmerend

Tweedegraads lesbevoegdheid bij de NCOI

Afgelopen week is ze gestart met een opleiding om haar tweedegraads lesbevoegdheid te halen bij de NCOI. Doordat ze al docent in het basisonderwijs is, kon ze veel vrijstellingen krijgen voor onder andere pedagogische en didactische vaardigheden. Over een jaar is zij bevoegd om ook de bovenbouw leerlingen les te mogen geven. Daar kijkt ze nu al naar uit, want ze vindt leerlingen in het voortgezet onderwijs een enorme leuke doelgroep om les aan te geven.