Praktijkvoorbeelden Veehouderij

Hieronder volgen enkele voorbeelden van een excursie, gastles en de inhoud van het lesprogramma voor de opleiding Veehouderij.

Gastles en excursie bij het keuzedeel ‘Automatisch melken’

Het keuzedeel automatisch melken geven we samen met het bedrijfsleven vorm.
In 2021 heeft Harry Tuinier (VMS adviseur melkveebedrijven) hiervoor een gastles verzorgd die ging over de inzet van automatisch melken op een melkveebedrijf. ’s Ochtends heeft hij op locatie een theorieles gegeven en ’s middags werd dit vervolgd bij de De Laval melkrobot, die is geplaatst op de locatie in Alkmaar. Voor de studenten veehouderij was dit speciaal omdat het de eerste les was die uitgevoerd werd bij onze melkrobot.

Naast deze les waren er nog acht bedrijven betrokken bij dit keuzedeel. Zo hebben de studenten vier middagen les gehad op locaties waar de koeien met een automatisch melksysteem worden gemolken.
Dit werd verzorgd door zowel de veehouder als een vertegenwoordiger van het bedrijf dat het automatisch melksysteem had geleverd. De veehouder vertelde over zijn dagelijkse werkzaamheden en hoe hij het bedrijf rond zet met het systeem. Ook gaf hij uitleg over de keuze voor dit automatische systeem.

De vertegenwoordiger vertelde over de visie achter hun systeem en het unieke concept.
De studenten hebben dit als zeer leerzaam ervaren. Vooral de diversiteit aan bedrijven werd goed gewaardeerd.

Ook werd er nog een gastles gegeven door een Farm Management Support adviseur van Lely die in ging op het management rondom het automatisch melksysteem. De deelnemende bedrijven waren HIT (Fullwood), Melktechniek Noord Holland (De Laval), Lelycenter Maassluis (Lely) en Melktechniek West (Gea).

Keuzedeel Automatish Melken - Studenten Veehouderij Vonk

 

Melkdiploma

In het eerste leerjaar van niveau 3 en 4 krijgen de studenten gedurende de eerste periode theorielessen over het melken. De melkinstallatie, de kwaliteitseisen die de melkfabriek aan de melk stelt en het melkproces zelf zijn onderwerpen die aan bod komen. Als toetsen en opdrachten voldoende zijn behaald mogen de studenten starten met de praktijklessen in de tweede periode.

De praktijklessen vinden plaats bij veehouders die daar speciaal voor zijn opgeleid. Er zijn acht praktijkbedrijven in Noord-Holland waar de studenten naar toe gaan. Na drie lessen wordt de praktijk geëxamineerd en kan de student zijn of haar melkdiploma behalen.

Voor niveau 2 geldt dat zij de theorielessen volgen in de tweede periode van het tweede leerjaar. Na vier praktijklessen volgt een melkexamen.

Melkdiploma

 

Natuurinclusieve landbouw in ons onderwijs

De maatschappij verandert en er worden andere eisen aan onze toekomstige agrarische ondernemers gesteld. Onze studenten komen straks te werken in een situatie waarin de natuur een andere rol kan gaan spelen dan in de decennia hiervoor. Wij bereiden de studenten voor op natuurinclusieve landbouw (afgekort NIL), biodiverse landbouw en kringlooplandbouw in al onze modules. Hierdoor kunnen de studenten een keuze maken voor een richting waar toekomst in is.

We zijn van mening dat er alleen een toekomst is als het bedrijfssysteem maatschappelijk geaccepteerd wordt en dat het een bedrijfssysteem is waar ook geld in te verdienen is. Een bedrijfssysteem zonder het verdienen van geld is immers ook niet duurzaam. Goede verdienmodellen die toekomstbestendig zijn, zijn wat ons betreft cruciaal voor studenten om de juiste keuzes te maken. Daarom werken we samen met de provincie Noord-Holland, Aeres Hogeschool, Natuurorganisaties en Greenport NHN in het programma Biodivers Perspectief.

Voor meer informatie over Biodivers Perspectief, de eerste resultaten en de bedrijven die deelnemen: bekijk de website van Biodivers Perspectief

Volg de Facebook-pagina van Veehouderij om op de hoogte te blijven van andere interessante activiteiten.

Biodiversiteit - Vonk mbo-opleiding Veehouderij

 

Nieuwsberichten van Veehouderij