Header Vonk mbo-opleiding handhaving en beveiliging

Handhaving en Beveiliging

Als handhaver of beveiliger bewaak jij de veiligheid van de mensen om je heen. Foutparkeerders, inbrekers op de bouwplaats of relschoppers bij een concert; jij geeft ze geen kans. Met jouw kordate optreden voorkom je dat de situatie uit de hand loopt en draag je elke dag bij aan veiligheid.

In het kort

Niveaus

2, 3

Locaties

 • Schagen

Leerweg

 • BOL

Jij bent

Jij bent een echte koele kikker. Je blijft altijd rustig, zelfs als mensen heel boos zijn of in spannende situaties. Een baan als beveiliger of handhaver lijkt je wel wat: altijd alert zijn, snel beslissingen nemen, een dreigende ruzie sussen en mensen helpen als er een probleem is.

Jij leert

Je leert alles om een goede beveiliger of handhaver te worden. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met conflicten en agressie, hoe je bekeuringen uitschrijft, hoe je moet surveilleren en hoe je goed samenwerkt met hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). Ook leer je veilig en milieubewust werken. Kennis op doen van de Nederlandse wet- en regelgeving is hiervoor heel belangrijk. Naast veel leren in de praktijk is dit onderdeel van de theorie.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding oefenen we veel praktijksituaties. Je oefent met toegangscontroles en controlerondes lopen, met optreden bij calamiteiten en met sociale vaardigheden. Dat doen we in onze speciale praktijkstraat.

Ook krijg je basisvakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.

Na de opleiding

Je kunt direct gaan werken in de beveiliging, bij het stadstoezicht of de handhaving. Ook kun je verder leren. Met een mbo-diploma als beveiliger en handhaver heb je bijvoorbeeld goede kans om aangenomen te worden op de politieopleiding.

Beveiliger
Niveau 2 Duur: 1,5 jaar

Als beveiliger heb je een breed werkgebied. Zo kun je bijvoorbeeld worden ingezet voor het surveilleren op een industrieterrein, binnen een bedrijf of bij een evenement.

Tijdens je werk krijg je met veel verschillende zaken te maken. Een verdachte van diefstal aanhouden of een ruzie tot een goed einde brengen bijvoorbeeld, maar ook vragen van bezoekers beantwoorden, eerste hulp verlenen of een klein brandje blussen. Niet iedereen kan dit werk zomaar doen en daarom is een goede vooropleiding erg belangrijk. Daarnaast moet je representatief, accuraat en consequent zijn. Bovendien moet je bereid zijn om in wisselende diensten te werken.

Je maakt tijdens de opleiding kennis met een aantal aspecten van het beroep. In de praktijk betekent dit dat je onder meer surveillances gaat uitvoeren. Verder leer je onder meer hoe je moet optreden bij incidenten en om moet gaan met agressie en mensen die niet willen meewerken. Omdat een goede conditie belangrijk is, wordt ook aandacht besteed aan sport en fysieke vaardigheden. Specifieke aandacht is er voor het ontwikkelen van een professionele beroepshouding.

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je:

 • toegangscontroles uitvoeren
 • controle rondes lopen
 • optreden bij incidenten en calamiteiten
 • informeren en verwijzen
 • veilig en milieubewust werken
 • wetskennis (wet en regelgeving)

Voor de opleiding Beveiliger is Vonk een erkend leerbedrijf. Wij bieden studenten vanaf 16 jaar oud een interne stage. Wij hebben goede contacten met diverse externe erkende stagebedrijven waar het mogelijk is voor studenten vanaf 17 jaar oud, stage te kunnen lopen.

Voordelen van Vonk:

 • alle veiligheidsopleidingen (beveiliger, HTV, en HTV-politie) onder één dak
 • gespecialiseerde vakdocenten, met veel praktijkervaring
 • een praktijkstraat en meldkamer voor het oefenen van levensechte situaties
 • een uitdagende stage bij de politie, gemeentelijke handhavingsteams zoals Team Openbare Ruimte (THOR) of in de beveiliging

Vakkenpakket:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Beroepsgericht Engels
 • Loopbaan (coach uren)
 • Fysieke vaardigheden
 • Theoretische lesuren (8 uur wetskennis)
 • EHBO (aanvullend met BHV)

Keuzedelen

 • Digitale vaardigheden (basis)
 • Verdieping blijvend fit (veilig en gezond werken)
 • Internationaal 1; bewust zijn interculturele diversiteit

Opbouw van de opleiding

Je moet in een schooljaar alle schoolvakken afronden en je stage (320 uur) lopen. Je kunt je opleiding in één schooljaar afronden als jij alle schoolvakken en externe examens (svpb) hebt behaald. Mocht dit niet lukken dan krijg je een verlengd traject aangeboden om als nog de externe examens te behalen.

Welke minimale vooropleiding heb je nodig?

Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb).

Aanvullende eis

Brugjaar particuliere beveiliging (voor studenten jonger dan 18 jaar) met interne stage (doorstroom handhaving): in bezit van vmbo-tl of kader diploma, je bereikt tussen één februari 2024 en 30 september 2024 de leeftijd van 16 jaar.

Particuliere beveiliging met interne stage: in bezit van vmbo basis diploma, praktijkschool, minimaal 17 jaar op 1 september 2024.

Particuliere beveiliging 18+ met externe* stage: *kandidaat mag zelf een passende stage zoeken. in bezit van vmbo-basisdiploma of mbo-niveau 1 diploma (entree), praktijkschool diploma, minimaal 18 jaar op 1 september 2024.

Een VOG (verklaring omtrent gedrag) dient bij aanvang opleiding overhandigd te worden.

Voorbereidingen intake

Voor aanvang van de intake wordt er een vragenlijst toegezonden. Tijdens het intakeprogramma krijg je een sporttest en een gesprek.

 Informatie sporttest

Karaktereigenschappen

Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: accuraat, alert, communicatief, samenwerkend, daadkrachtig,doorzetter.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw J. Schoon.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: judy.schoon@vonknh.nl

Let op: Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. 

Informatie numerus-fixus

Deze opleiding heeft 

Aanvullende toelatingseisen

Bekijk deze studie in cijfers

Handhaver toezicht en veiligheid
Niveau 3 Duur: 3 jaar

In Nederland wordt door allerlei professionals dagelijks hard gewerkt om de veiligheid van mensen en de leefbaarheid van de maatschappij te verbeteren. Als handhaver toezicht en veiligheid (HTV) ben je zo’n professional. Je surveilleert in uniform op straat en houdt je bezig met signaleren, controleren, confronteren, optreden, sanctioneren en informeren.

Je hebt een verantwoordelijke functie en zorgt ervoor dat je risico’s vroegtijdig signaleert zodat je op tijd kunt ingrijpen. Met je aanwezigheid houd je burgers af van sociaal hinderlijk gedrag zoals kleine criminaliteit. Bij ongevallen schakel je hulpdiensten in en verleen je eerste hulp. Ook kun je voorlichting geven om criminaliteit zoals bijvoorbeeld zakkenrollen of autodiefstal te voorkomen.

Inhoud

Je maakt tijdens de opleiding kennis met een aantal aspecten van het beroep van toezichthouder. In de praktijk betekent dit dat je onder meer surveillances gaat uitvoeren en leert hoe je mensen op de juiste manier informeert. Je leert tevens hoe je moet optreden bij incidenten en om moet gaan met agressie en mensen die niet willen meewerken. Omdat een goede conditie belangrijk is, wordt ook aandacht besteed aan sport en fysieke vaardigheden. Specifieke aandacht is er voor het ontwikkelen van een professionele beroepshouding.

Tijdens je opleiding staan de volgende kerntaken centraal:

 • toezien op orde en veiligheid in het publieke domein
 • optreden bij incidenten en calamiteiten
 • dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren

Je leert daarnaast op school het nodige over wet en regelgeving en er is veel aandacht voor fysieke, communicatieve en sociale vaardigheden. Verder vormt de BOA-opleiding (buitengewoon opsporingsambtenaar) een onderdeel van de opleiding.

Handhaver toezicht en veiligheid – uitstroomrichting politie

De opleiding biedt veel voordelen, óók voor leerlingen die nog te jong zijn om bij de politie te solliciteren. Wie zich inschrijft voor de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid, en door de politie geselecteerd wordt voor de uitstroomrichting politie, kan rekenen op een dynamische en uitdagende stage bij de politie. Zo doe je tijdens je opleiding belangrijke praktijkervaring op.

We bieden uitdagende stageplaatsen in verschillende vakgebieden. Dat is mogelijk omdat Vonk een convenant heeft gesloten met onder meer de Nationale Politie, de gemeente Amsterdam, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Dankzij deze samenwerking zijn er goede stageplaatsen beschikbaar, zodat jongeren de kans krijgen zich goed voor te bereiden op hun toekomstige beroep.

De voordelen:

 • alle veiligheidsopleidingen (beveiliger, HTV, en HTV-politie) onder één dak
 • gespecialiseerde vakdocenten, met veel praktijkervaring
 • een praktijkstraat, voor het oefenen van levensechte situaties
 • een uitdagende stage bij de politie, handhaving, of bij stadstoezicht
 • praktijkervaring opdoen, ook als je nog te jong bent om te solliciteren bij de politie.

Vakkenpakket

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Beroepsgericht Engels
 • Loopbaan (coach uren)
 • Fysieke vaardigheden
 • Theoretische lesuren (8 uur wetskennis en boa)
 • Ehbo

Keuzedelen (start vanaf het tweede leerjaar)

 • Politie
 • Drank en horeca wet

Opbouw van de opleiding

Je gaat bij deze opleiding in het eerste jaar van start met je schoolvakken. De nadruk ligt in dit jaar op het behalen van je boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) dit is een extern examen. In het eerste jaar loop je stage (320 uur) bij een gemeentelijke handhavingsteams meestal bij Team Openbare Ruimte (THOR) . De splitsing naar uitstroomrichting politie of handhaving regulier vindt aan het einde van het eerste schooljaar plaats. In het tweede jaar ga je je verdiepen in de wettelijke kaders. Ook in het tweede jaar loop je veel stage (320 uur). In het derde jaar ga je je richten op het afronden van je schoolvakken en op het praktijkexamen bij de EXTH te Amersfoort.

Welke minimale vooropleiding heb je nodig?

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kb).

Aanvullende eis

Handhaver Toezicht en Veilgheid: vmbo-tl, kader of havo diploma, minimaal 17 jaar oud op 1 februari 2025 (leeftijdsgrens stage verlenende bedrijven).

Het verloop van het intakegesprek en de resultaten van de sporttest (evt. niveautest) zijn bepalend voor plaatsing in de opleiding Handhaver.

VOG (verklaring omtrent gedrag) voor aanvang stage dient deze verklaring overhandigd te worden.

Voorbereidingen intake

Voor aanvang van de intake wordt er een vragenlijst toegezonden. Tijdens het intakeprogramma krijg je een sporttest en een gesprek.

Informatie sporttest

Karaktereigenschappen

Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: actief, accuraat, alert, behulpzaam, communicatief, daadkrachtig.

Aanmelden

Let op: dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. 

Meer informatie numerus-fixus

Deze opleiding heeft 

Aanvullende toelatingseisen

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw J. Schoon.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: judy.schoon@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers