Banner Vonk mbo opleiding VeVa

Veiligheid & vakmanschap (VeVa)

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) is de ideale voorbereiding op een baan bij de Nederlands krijgsmacht. Je maakt kennis met het werk bij Defensie en leert belangrijke vaardigheden. Zo heb jij straks een voorsprong bij een Defensie-opleiding tot bijvoorbeeld soldaat, korporaal of marinier.

In het kort

Niveaus

2, 3

Locaties

 • Den Helder

Leerweg

 • BOL

Jij bent

Wil je het liefst gaan werken bij Defensie? Sta je sterk in je schoenen, kun je goed samenwerken en blijf jij rustig waar anderen in paniek raken? Dan is dit de opleiding voor jou. Fysieke en mentale gezondheid is wel belangrijk, want er wordt veel van je gevraagd.

Jij leert

Je leert wat verschillende beroepen bij Defensie inhouden. Je krijgt veel sportles om je fysieke vaardigheden te trainen, en je werkt aan je zelfstandigheid, discipline en doorzettingsvermogen. Na deze opleiding heb je alles in huis om door te stromen naar een baan bij de krijgsmacht.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding krijg je lessen die je voorbereiden op een militaire startfunctie. Je leert bijvoorbeeld patrouilleren, hoe je omgaat met een noodsituatie en militair Engels. Je stages volg je bij Defensie in de uitstroomrichting van je keuze. Wij bieden 3 profielen aan: Grondoptreden, Maritiem en Mechatronica.

Na de opleiding

Na de opleiding kun je solliciteren bij Defensie, waarna je een militaire basisopleiding volgt en je daarna specialiseert. Je VeVa-diploma kan je een belangrijke voorsprong geven en zelfs vrijstellingen tijdens de studie. En wil je toch niet verder bij Defensie? Dan bewijst je VeVa-diploma aan werkgevers dat jij veel discipline en doorzettingsvermogen hebt.

Aankomend medewerker grondoptreden
Niveau 2 Duur: 1,5 jaar

De infanterie van de Landmacht wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren. De infanterie wordt veelal ingezet in onoverzichtelijk terrein, zoals boscomplexen, dorpen, en steden. De infanterie beschikt over automatische en semi-automatischehandvuurwapens, boordwapensystemen, mortieren en antitankwapens. Daarnaast beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.

Als soldaat van de infanterie maak je deel uit van een groep van acht tot tien militairen die, afhankelijke van hun vakgebied, beschikken over (gepantserde) voertuigen. Meestal verricht je taken buiten een voertuig, weer of geen weer. Denk aan het lopen van patrouilles en het veiligstellen van huizen en bossen. Maar ook aan onderhoud van het materiaal, beveiligingstaken en camouflage technieken.

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in eerste plaatst militair. Dit betekent dat je een wapen draagt dat je mag, en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied te verdedigen, gevechtsacties te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

Inhoud
Tijdens de VeVa opleiding in de uitstroomrichting Grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts-)functie bij de infanterie. De studenten leren hoe te verplaatsen op diverse terreinen, hoe ze moeten optreden bij calamiteiten en hoe ze militaire beveiligingstaken moeten uitvoeren. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverbanden om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema duurt ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt het 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Tijdens de bpv is de student de gehele week op een Defensie complex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

Vakkenpakket
Tijdens de opleiding krijg je verschillende vakken:

 • Militaire vakken
  Tijdens de opleiding leer je de basisvaardigheden die iedere militair moet kennen. Je krijgt bijvoorbeeld patrouillelessen, militaire ehbo en brandbestrijding.
   
 • AVO-vakken
  Dit zijn algemeen vormende lessen zoals rekenen, Nederlands en Engels.
   
 • Sportvakken
  Sport is een belangrijk onderdeel van VeVa. Je zult gaan hardlopen, zwemmen, tillen en fitnessen en marsen met een zware rugzak.

Keuzedelen
De keuzedelen die je kan kiezen zijn; outdoor, sportspecialisatie, droning, rekenen, Engels en Nederlands.

Opbouw van de opleiding
Je hebt ongeveer 20 uur per week militaire vakken en 6 uur sport. De rest van je uren besteed je aan je avo-vakken.

 

Stage
Tijdens je opleiding loop je één week per maand stage bij het Korps Mariniers in Rotterdam of Stroe of bij de infanterie van de Landmacht in Assen of Havelte. Tijdens deze stageweken breng je in de praktijk wat je op school hebt geleerd.

De VEVA vakrichting Grondoptreden is echt iets voor jou als je:

 • Wel van een uitdaging houdt en fit bent
 • Graag buiten bent en niet bang bent voor regen, kou en om te zweten.
 • Een VMBO-diploma hebt.
 • Minimaal 15 jaar oud bent.
 • Graag samenwerkt met anderen.
 • Een goede gezondheid hebt.

Wat kun je worden met deze opleiding en waar kun je later werken?
Met VeVa vakrichting Grondoptreden doe je een erkende mbo-niveau 2 opleiding, leer je bijzondere skills én word je voorbereid op een baan als infanterist of marinier bij Defensie.

Welke minimale vooropleiding heb je nodig?
De minimale vooropleiding die je nodig hebt voor deze opleiding op dit niveau is vmbo bb.

Aanvullende eisen
Fysieke en psychische geschiktheid, (vast te stellen via SMA en afkeuringsnormen defensie). De aspirant-student toont aan op de hieronder genoemde (gedrags-)onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie/prestatie- gerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of .De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld. Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

Voorbereidingen intake: de aspirant-student moet tijdens een verplichte intake dag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags-)onderdelen. Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen beoordeeld worden.

 • Sporttest
  • Fysieke eisen en vaardigheden
  • Terreinwerk/ road- work (fysiek zware samenwerkings- opdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Eisen sporttest:
  • Coopertest (12 min hardlopen): minimale eis = 2200m voor heren en dames.
  • Push up test (2 min): minimale eis = heren 10 push-ups / dames 5 push-ups.
  • Sit up test (2 min): minimale eis = heren en dames 15 sit-ups.
    
 • Groepswerk (rustige samenwerkings- opdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semigestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/ prestatiegerichtheid

In het document Kaderdocument toelatingsprocedure VeVa zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen.

Wij hanteren ook de afkeuringsgronden Defensie. Klik hier voor het document.

Let op!
Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.

Heb je nog vragen?
Voor administratieve vragen kun je contact opnemen met: administratie@vonknh.nl Voor andere informatie of vragen kun je contact opnemen met de heer P. Jansen. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200. E-mailen kan natuurlijk ook: peter.jansen@vonknh.nl

 

Bekijk deze studie in cijfers

Aankomend onderofficier grondoptreden
Niveau 3 Duur: 2 jaar

Tijdens de VeVa opleiding Aankomend onderofficier grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts)functie in de rol van onderofficier. De studenten leren naast hoe te verplaatsen in diverse terreinen, optreden bij calamiteiten, het uitvoeren van militaire beveiligingstaken, instructievaardigheden, gesprekstechnieken en leiderschapsvaardigheden. Dit alles is nodig om de student voor te bereiden op zijn toekomstige rol als leider, vakman en instructeur. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverband om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema duurt ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt hij of zij 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Tijdens de bpv is de student de gehele week op een Defensiecomplex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

Vakkenpakket
Tijdens de opleiding krijg je verschillende vakken:

 • Militaire vakken
  Tijdens de opleiding leer je de basisvaardigheden die iedere militair moet kunnen. Je krijgt bijvoorbeeld patrouillelessen, militaire EHBO en brandbestrijding.
   
 • AVO-vakken
  Dit zijn algemeen vormende lessen zoals rekenen, Nederlands en Engels.
   
 • Sportvakken
  Sport is een belangrijk onderdeel van VeVa. Je gaat hardlopen, zwemmen, tillen en fitnessen en gaat marsen met een zware rugzak.

Keuzedelen
De keuzedelen die je kan kiezen zijn; outdoor, sportspecialisatie, droning, rekenen, Engels en Nederlands.

Opbouw van de opleiding
Je hebt ongeveer 20 uur per week militaire vakken en 6 uur sport. De rest van je uren besteed je aan je avo-vakken. In het eerste jaar wordt de basis gelegd van de militaire vakken. In het 2e leerjaar gaan we aan de slag met het aanleren van het verzorgen van presentaties, militaire lessen, gesprekstechnieken en commandovoering.

Welke minimale vooropleiding heb je nodig?

 • een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg 
 • of een overgangsbewijs van 3- naar 4- havo/vwo
 • of een gelijkwaardig diploma

Wanneer is deze opleiding echt iets voor jou?
De opleiding VeVa vakrichting grondoptreden is echt iets voor jou als je:

 • Wel van een uitdaging houdt en fit bent
 • Graag buiten bent en niet bang bent voor regen, kou en om te zweten.
 • Een VMBO-diploma hebt.
 • Minimaal 15 jaar oud bent.
 • Graag samenwerkt met anderen.
 • Een goede gezondheid hebt.

Wat kun je worden en waar kun je later werken?
Met deze opleiding kan je onderofficier worden bij de Landmacht binnen verschillende functies. Na je VeVa-opleiding kan je solliciteren voor de onderofficiersopleiding te Ermelo. 

Aanvullende eisen
Fysieke en psychische geschiktheid, (vast te stellen via SMA en afkeuringsnormen defensie). De aspirant-student toont aan op de hieronder genoemde (gedrags-)onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie/prestatie- gerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of .De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld. Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

Voorbereidingen intake: de aspirant-student moet tijdens een verplichte intake dag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags-)onderdelen. Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen beoordeeld worden.

 • Sporttest
  • Fysieke eisen en vaardigheden
  • Terreinwerk/ road- work (fysiek zware samenwerkings- opdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken 
 • Eisen sporttest:
  • Coopertest (12 min hardlopen): minimale eis = 2200m voor heren en dames.
  • Push up test (2 min): minimale eis = heren 10 push-ups / dames 5 push-ups.
  • Sit up test (2 min): minimale eis = heren en dames 15 sit-ups.
    
 • Groepswerk (rustige samenwerkings- opdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semigestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/ prestatiegerichtheid

In het document Kaderdocument toelatingsprocedure VeVa zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen.

Wij hanteren ook de afkeuringsgronden Defensie. Klik hier voor het document.

Let op!
Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.

Heb je nog vragen?
Voor administratieve vragen kun je contact opnemen met: administratie@vonknh.nl Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer P. Jansen. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200. E-mailen kan natuurlijk ook: peter.jansen@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Aankomend medewerker maritiem
Niveau 2 Duur: 2 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereid je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken bij Vonk af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (nautisch) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

De uitstroomrichting Maritiem leidt je op voor een functie bij de Koninklijke Marine. Met je diploma op zak kun je ervoor kiezen om te gaan werken aan dek, op de brug, aan het roer of in het onderhoud van een schip bij de operationele dienst van de marine. Binnen de operationele dienst kun je kiezen voor de nautische dienst (dek/brug), operaties (brug/commandocentrale) of de verbindingsdienst (brug/radiocentrale).

Je voert je taken voornamelijk uit aan boord van schepen. Denk hierbij aan het uitvoeren van radarwaarnemingen en het werken aan dek met de trossen.

Inhoud
Je wordt voorbereid op een functie als matroos. Tijdens de opleiding leer je hoe je nautische en algemene scheepstaken moet uitvoeren.

Vakkenpakket
Je krijgt tijdens deze opleiding; algemeen militaire vakken, algemeen maritieme vakken, sport, rekenen, Nederlands, (nautisch) Engels, burgerschap, studieloopbaanbegeleiding.

Keuzedelen
Blijvend fit, sportspecialisatie, cultuur, digitale vaardigheden, Internationaal 1, rekenen mbo3, Nederlands mbo3.

Opbouw van de opleiding
Er is geen breed basisjaar voor VeVa maritiem. Je start meteen met de vakinhoudelijke opleiding. Er wordt gewerkt met blokstages, elke vier weken heb je een week stage.

Wat kun je worden met deze opleiding? 
Je kunt matroos worden bij de Koninklijke Marine. Je kan dit doen in drie verschillende functies; matroos bij de operationele dienst (radar), matroos nautische dienst (trossen), matroos verbindingen (digitale communicatie).

Waar kun je later gaan werken als je deze opleiding hebt afgerond?
Ministere van Defensie, de Koninklijke Marine

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: avontuurlijk, behulpzaam, communicatief, Samenwerkend, Sportief, Assertief

Welke minimale vooropleiding heb je nodig?
Vmbo-diploma of mbo-basisberoepsopleiding niveau 1 (entree).

Aanvullende eisen Fysieke en psychische geschiktheid
De aspirant-student toont aan op de hieronder genoemde (gedrags-)onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie/prestatie- gerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of .De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld. Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

Aanvullende fysieke eisen

 • VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
 • SMA (Sport Medisch Advies)

Voorbereidingen intake: de aspirant-student moet tijdens een verplichte intake dag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen. Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen beoordeeld worden.

 • Sporttest
  • Fysieke eisen en vaardigheden
  • Terreinwerk/ road- work (fysiek zware samenwerkings- opdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Eisen sporttest:
  • Hardlooptest (12min) 1900 m voor heren en dames.
  • Sit-ups 15 herhalingen (2min) voor heren en dames.
  • Push ups heren 5 herhalingen (2min) / dames zoveel als kan, de eis staat op 0.
    
 • Groepswerk (rustige samenwerkingsopdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semigestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/ prestatiegerichtheid

In het document Kaderdocument toelatingsprocedure VeVa zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen. 

Let op!
Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Heb je nog vragen?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J. Volkers. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200. E-mailen kan natuurlijk ook: job.volkers@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Aankomend onderofficier maritiem
Niveau 3 Duur: 2 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken bij Vonk af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting, specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (maritiem) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

De uitstroomrichting Maritiem leidt je op voor een functie bij de Koninklijke Marine. Met je diploma op zak kun je ervoor kiezen om te gaan werken aan dek, op de brug, aan het roer of in het onderhoud van een schip bij de operationele dienst van de marine. Binnen de operationele dienst kun je kiezen voor de nautische dienst (dek/brug), operaties (brug/commandocentrale) of de verbindingsdienst (brug/radiocentrale). Je voert je taken voornamelijk uit aan boord van schepen. Denk hierbij aan het uitvoeren van radarwaarnemingen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Inhoud
Tijdens de opleiding leer je hoe je nautische en algemene scheepstaken moet uitvoeren. Je wordt voorbereid op een toekomstige functie als onderofficier. Als aankomend onderofficier leer je dan ook om leiding te geven en lessen of instructies te geven aan een groep.

Vakkenpakket
Je krijgt tijdens deze opleiding; algemeen militaire vakken, algemeen maritieme vakken, sport, rekenen, Nederlands, (nautisch) Engels, Burgerschap, studieloopbaanbegeleiding

Keuzedelen
Blijvend fit, sportspecialisatie, cultuur, digitale vaardigheden, internationaal 1, rekenen mbo3, Nederlands mbo3, outdoor.

Wat kun je worden met deze opleiding? 
Onderofficier verbindingen, Onderofficier operationele dienst, matroos nautisch dienst

Waar kun je later gaan werken als je deze opleiding hebt afgerond?
Ministere van Defensie, de Koninklijke Marine

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: avontuurlijk, behulpzaam, communicatief, samenwerkend, sportief, leider.

Welke minimale vooropleiding heb je nodig? 
Vmbo-kader diploma of een mbo-basisberoepsopleiding niveau 2 (je kunt niet doorstromen van veva niv2 naar veva niv3 i.v.m. numerus fixus)

Aanvullende eisen Fysieke en psychische geschiktheid
De aspirant-student toont aan op de hieronder genoemde (gedrags-)onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie/prestatie- gerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of .De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld. Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

Aanvullende fysieke eisen

 • VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
 • SMA (Sport Medisch Advies)

Voorbereidingen intake: de aspirant-student moet tijdens een verplichte intake dag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen. Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen beoordeeld worden.

 • Sporttest
  • Fysieke eisen en vaardigheden
  • Terreinwerk/ road- work (fysiek zware samenwerkings- opdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Eisen sporttest:
  • Hardlooptest (12min) 1900 m voor heren en dames.
  • Sit-ups 15 herhalingen (2min) voor heren en dames.
  • Push ups heren 5 herhalingen (2min) / dames zoveel als kan, de eis staat op 0.
    
 • Groepswerk (rustige samenwerkingsopdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semigestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/ prestatiegerichtheid

In het document Kaderdocument toelatingsprocedure VeVa zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen. 

Let op!
Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Heb je nog vragen?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J. Volkers. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200. E-mailen kan natuurlijk ook: job.volkers@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Monteur mechatronica
Niveau 2 Duur: 2 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken bij Vonk af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

Op technisch gebied is er bij Defensie altijd werk aan de winkel. Zó veel systemen, voertuigen, apparaten en installaties die onderhoud nodig hebben of gerepareerd moeten worden! Van radarsystemen tot precisiewapens en rupsvoertuigen. Bij elk onderdeel van de krijgsmacht staan ze om jou te springen.

Met de uitstroomrichting Mechatronica kun je binnen Defensie dan ook alle kanten op. Je kunt gaan werken bij de technische of de wapentechnischedienst, in de werktuigbouw of de energietechniek. Bij Vonk word je opgeleid voor een functie bij de Koninklijke Marine, al kan het voorkomen dat je bij de Koninklijke Landmacht terecht komt.

Inhoud
Tijdens de opleiding leer je hoe je allerlei soorten materieel kunt onderhouden en repareren.

Vakkenpakket
Montage & onderhoud, werktuigbouwkunde, besturingstechniek, elektrotechniek, praktijk, machinekamer, vaktekenen, Nederlands, rekenen, burgerschap, (technisch) Engels, studieloopbaanbegeleiding

Keuzedelen
Basisinzetbaarheid als militair, basis militaire en mentale fitheid

Wat kun je worden met deze opleiding? 
Technicus bij Defensie

Waar kun je later gaan werken? 
Je kunt werken bij Defensie als Technicus maar kunt met je diploma Mechatronica ook bij elke andere werkgever in de burgermaatschappij terecht.

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: avontuurlijk, behulpzaam, communicatief, nauwkeurig, sportief, technisch.

Welke minimale vooropleiding heb je nodig? 
Vmbo-diploma of mbo-basisberoepsopleiding niveau 1 (entree).

Aanvullende eisen Fysieke en psychische geschiktheid
De aspirant-student toont aan op de hieronder genoemde (gedrags-)onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie/prestatie- gerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of .De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld. Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

Aanvullende fysieke eisen

 • VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
 • SMA (Sport Medisch Advies)

Voorbereidingen intake: de aspirant-student moet tijdens een verplichte intake dag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen. Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen beoordeeld worden.

 • Sporttest
  • Fysieke eisen en vaardigheden
  • Terreinwerk/ road- work (fysiek zware samenwerkingsopdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Groepswerk (rustige samenwerkings- opdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semigestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/ prestatiegerichtheid

In het document Kaderdocument toelatingsprocedure VeVa zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen. 

Vervolgstudie
Na deze studie kun je doorstromen naar opleidingen op niveau 3 en 4 en na niveau 4, kun je doorstromen naar het hbo (technische opleidingen).

Kies Mechatronica en ontvang € 2.500!
Defensie zit te springen om goede technici. Kies daarom voor de vakrichting Mechatronica, dan kan VeVa je heel wat opleveren: een aanstellingspremie van €2.500 bruto per jaar als je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Let op!
Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Heb je nog vragen?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J.C. Volkers. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200. E-mailen kan natuurlijk ook: job.volkers@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Eerste monteur mechatronica
Niveau 3 Duur: 3 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken bij Vonk af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

Inhoud
Net als bij de opleiding op niveau 2 het geval is, leer je hoe je allerlei soorten materieel kunt onderhouden en repareren. Het belangrijkste verschil is dat je tijdens je opleiding leert hoe je minder ervaren collega’s begeleidt en hoe je leiding geeft.

Vakkenpakket
Montage & onderhoud, werktuigbouwkunde, besturingstechniek, elektrotechniek, praktijk, machinekamer, vaktekenen, Nederlands, rekenen, burgerschap, (technisch) Engels, Studieloopbaanbegeleiding.

Keuzedelen

 • Introductie en instructie geven bij Defensie
 • Introductie en leiding geven bij Defensie

Welke minimale vooropleiding heb je nodig? 
Vmbo-kader diploma of een mbo-basisberoepsopleiding niveau 2.

Aanvullende eisen Fysieke en psychische geschiktheid
De aspirant-student toont aan op de hieronder genoemde (gedrags-)onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie/prestatie- gerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of .De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld. Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

Aanvullende fysieke eisen

 • VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
 • SMA (Sport Medisch Advies)

Voorbereidingen intake: de aspirant-student moet tijdens een verplichte intake dag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen. Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen beoordeeld worden.

 • Sporttest
  • Fysieke eisen en vaardigheden
  • Terreinwerk/ road- work (fysiek zware samenwerkingsopdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Groepswerk (rustige samenwerkings- opdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semigestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/ prestatiegerichtheid

In het document Kaderdocument toelatingsprocedure VeVa zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen. 

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: avontuurlijk, behulpzaam, communicatief, leider, sportief, technisch.

Kies Mechatronica en ontvang € 2.500!
Defensie zit te springen om goede technici. Kies daarom voor de vakrichting Mechatronica, dan kan VeVa je opleveren: een aanstellingspremie van € 2.500 bruto per jaar als je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Let op!
Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2023. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie


Heb je nog vragen?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J.C. Volkers. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200. E-mailen kan natuurlijk ook: job.volkers@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Bekijk onze video
Bekijk onze video

Hoe start ik met VeVa?

Net als bij een normale MBO-opleiding meld je je aan, via de link bij de door jou gekozen opleiding.

Gezien de grote hoeveelheid fysieke activiteiten die je gaat doen én het feit dat je tijdens je opleiding wordt voorbereid op een (eventuele) functie bij Defensie, verloopt het proces erna wat anders.

Meer informatie
 • Bezoek een open dag
 • Nadat je je hebt aangemeld word je uitgenodigd voor de intake dag

  Voor de intake dag kan je je voorbereiden op:
  • De sporttest: push ups, sit-ups en 12-minutenloop
  • Terreinwerk en groepswerk
  • Intakegesprek
  • Niveautest rekenen en Nederlands

   Kijk voor informatie over de intake bij: aanvullende eisen.
 • Na een positieve intake kan overgegaan worden tot plaatsing.
 • School zal je op de hoogte stellen van de stappen die je nu moet nemen.
 • Maak een account aan werkenbijdefensie.nl  Via dit account krijg je de informatie over de aanvullende aan te leveren documenten. Zoals:
  • een Sport Medisch Advies (SMA)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Je wordt uitgenodigd op school voor een informatiedag waarbij je kennismaakt met je klas, je coach en de sportkleding zal worden gepast.
 • Kijk ook eens op VeVa.nl

Gerelateerde opleidingen