Veva

Veiligheid en vakmanschap (VeVa)

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) is de ideale voorbereiding op een baan bij de Nederlands krijgsmacht. Je maakt kennis met het werk bij Defensie en leert belangrijke vaardigheden. Zo heb jij straks een voorsprong bij een Defensie-opleiding tot bijvoorbeeld soldaat, korporaal of marinier.

In het kort

Niveaus

2, 3

Locaties

  • Den Helder

Leerweg

  • BOL

Jij bent

Wil je het liefst gaan werken bij Defensie? Sta je sterk in je schoenen, kun je goed samenwerken en blijf jij rustig waar anderen in paniek raken? Dan is dit de opleiding voor jou. Fysieke en mentale gezondheid is wel belangrijk, want er wordt veel van je gevraagd.

Jij leert

Je leert wat verschillende beroepen bij Defensie inhouden. Je krijgt veel sportles om je fysieke vaardigheden te trainen, en je werkt aan je zelfstandigheid, discipline en doorzettingsvermogen. Na deze opleiding heb je alles in huis om door te stromen naar een baan bij de krijgsmacht.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding krijg je lessen die je voorbereiden op een militaire startfunctie. Je leert bijvoorbeeld patrouilleren, hoe je omgaat met een noodsituatie en militair Engels. Je stages volg je bij Defensie in de uitstroomrichting van je keuze. Wij bieden 3 profielen aan: Grondoptreden, Maritiem en Mechatronica.

Na de opleiding

Na de opleiding kun je solliciteren bij Defensie, waarna je een militaire basisopleiding volgt en je daarna specialiseert. Je VeVa-diploma kan je een belangrijke voorsprong geven en zelfs vrijstellingen tijdens de studie. En wil je toch niet verder bij Defensie? Dan bewijst je VeVa-diploma aan werkgevers dat jij veel discipline en doorzettingsvermogen hebt.

Aankomend medewerker grondoptreden
Niveau 2 Duur: 2 jaar

De infanterie van de Landmacht wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren. De infanterie wordt veelal ingezet in onoverzichtelijk terrein, zoals boscomplexen, dorpen, en steden. De infanterie beschikt over automatische en semi-automatische handvuurwapens, boordwapensystemen, mortieren en anti-tankwapens. Daarnaast beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.

Als soldaat van de infanterie maak je deel uit van een groep van acht tot tien militairen die, afhankelijke van hun vakgebied, beschikken over (gepantserde) voertuigen. Meestal verricht je taken buiten een voertuig om, weer of geen weer. Denk aan het lopen van patrouilles en het veiligstellen van huizen en bossen. Maar ook aan onderhoud van het materiaal, beveiligingstaken en camouflage technieken.

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in eerste plaatst militair. Dit betekend dat je een wapen draagt dat je mag, en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied te verdedigen, gevechtsacties te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

Inhoud

Tijdens de VeVa opleiding in de uitstroomrichting Grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts)functie bij de infanterie. De studenten leren hoe te verplaatsen in diverse terreinen, hoe ze moeten optreden bij calamiteiten en hoe ze militaire beveiligingstaken uitvoeren. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverbanden om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema betreft ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt het 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Tijdens de BPV is de student de gehele week op een Defensie complex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer P. Jansen.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: pjansen@rockopnh.nl.

Let op!

Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2022. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.

Aankomend onderofficier grondoptreden
Niveau 3 Duur: 3 jaar

De infanterie van de Landmacht wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren, het grondoptreden. Infanteristen beschikken daarvoor over automatische en semi-automatische handvuurwapens, mortieren en anti-tankwapens. Daarnaast beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur. Als onderofficier grondoptreden geef je leiding aan een groep van acht personen. De infanteristen zijn uitgerust met zeer modern materieel om het grondgevecht uit te voeren. Als onderofficier grondoptreden ben je de vakman, de leider en de instructeur op het gebied van alle middelen en mogelijkheden van je groep. Je kunt niet alleen het binnen de groep aanwezige materiaal bedienen, maar ook mensen opleiden zodat zij de systemen ook kunnen bedienen.

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in eerste plaatst militair. Dit betekent dat je een wapen draagt dat je mag en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied te verdedigen, gevechtsacties te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

Inhoud

Tijdens de VeVa opleiding Aankomend Onderofficier Grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts)functie in de rol van onderofficier. De studenten leren naast hoe te verplaatsen in diverse terreinen, optreden bij calamiteiten, het uitvoeren van militaire beveiligingstaken ook instructievaardigheden, gesprekstechnieken en leiderschapsvaardigheden. Dit alles is nodig om de student voor te bereiden op zijn toekomstige rol als leider, vakman en instructeur. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverband om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema betreft ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt hij of zij 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Tijdens de BPV is de student de gehele week op een Defensiecomplex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer P. Jansen.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: pjansen@rockopnh.nl.

Let op!

Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2022. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.

Bekijk deze studie in cijfers

Aankomend medewerker maritiem
Niveau 2 Duur: 2 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medeleerlingen. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

De uitstroomrichting Maritiem leidt je op voor een functie bij de Koninklijke Marine. Met je diploma op zak kun je ervoor kiezen om te gaan werken aan dek,op de brug, aan het roer of in het onderhoud van een schip bij de operationele dienst van de marine. Binnen de operationele dienst kun je kiezen voor de nautische dienst (dek/brug), operaties (brug/commandocentrale) of de verbindingsdienst (brug/radiocentrale).

Je voert je taken voornamelijk uit aan boord van schepen. Denk hierbij aan het uitvoeren van radarwaarnemingen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Inhoud

Je wordt voorbereid op een functie als matroos. Tijdens de opleiding leer je hoe je nautische en algemene scheepstaken moet uitvoeren.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J. Volkers.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: jvolkers@rockopnh.nl.

Let op!

Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2022. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding.  Meer informatie

Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.

Aankomend onderofficier maritiem
Niveau 3 Duur: 2 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting, specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

De uitstroomrichting Maritiem leidt je op voor een functie bij de Koninklijke Marine. Met je diploma op zak kun je ervoor kiezen om te gaan werken aan dek, op de brug, aan het roer of in het onderhoud van een schip bij de operationele dienst van de marine. Binnen de operationele dienst kun je kiezen voor de nautische dienst (dek/brug), operaties (brug/commandocentrale) of de verbindingsdienst (brug/radiocentrale). Je voert je taken voornamelijk uit aan boord van schepen. Denk hierbij aan het uitvoeren van radarwaarnemingen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je hoe je nautische en algemene scheepstaken moet uitvoeren. Je wordt voorbereid op een toekomstige functie als onderofficier. Als aankomend onderofficier leer je dan ook om leiding te geven en lessen of instructies te geven aan een groep.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J. Volkers.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: jvolkers@rockopnh.nl

Let op!

Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2022. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.

Monteur mechatronica
Niveau 2 Duur: 2 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

Op technisch gebied is er bij Defensie altijd werk aan de winkel. Zó veel systemen, voertuigen, apparaten en installaties die onderhoud nodig hebben of gerepareerd moeten worden! Van radarsystemen tot precisiewapens en rupsvoertuigen. Bij elk onderdeel van de krijgsmacht staan ze om jou te springen.

Met de uitstroomrichting Mechatronica kun je binnen Defensie dan ook alle kanten op. Je kunt gaan werken bij de technische of de wapentechnische dienst, in de werktuigbouw of de energietechniek. Bij ROC Kop van Noord-Holland word je meestal opgeleid voor een functie bij de Koninklijke Marine, al kan het voorkomen dat je bij de Koninklijke Landmacht of Luchtmacht terecht komt.

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je hoe je allerlei soorten materieel kunt onderhouden en repareren.

Kies Mechatronica en vang € 2.500!

Defensie zit te springen om goede technici. Kies daarom voor de vakrichting Mechatronica, dan kan VeVa je heel wat opleveren: een aanstellingspremie van € 2.500 bruto per jaar als je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J.C. Volkers
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: jvolkers@rockopnh.nl

Let op!

Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2022. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie

Eerste monteur mechatronica
Niveau 3 Duur: 3 jaar

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

Inhoud

Net als bij de opleiding op niveau 2 het geval is, leer je hoe je allerlei soorten materieel kunt onderhouden en repareren. Het belangrijkste verschil is dat je tijdens je opleiding leert hoe je minder ervaren collega’s begeleidt en hoe je leiding geeft.

Kies Mechatronica en ontvang € 2.500!

Defensie zit te springen om goede technici. Kies daarom voor de vakrichting Mechatronica, dan kan VeVa je opleveren: een aanstellingspremie van € 2.500 bruto per jaar als je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J.C. Volkers
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: jvolkers@rockopnh.nl

Let op!

Dit is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat er een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan vanaf 1 november 2022. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meer informatie