Vonk gecertificeerd tot 1e mbo Blue School van Nederland

Blue school Vonk

Vonk is tijdens de Europese Maritieme Dag (EMD) in Brest, Frankrijk officieel gecertificeerd tot Blue School. Henriette Weerstand, Lennaert van Esdonk en Jo-anne Schaaf waren aanwezig in Brest om de certificering in ontvangst te nemen.

Na een presentatie door Vonk als Blue School in wording op 22 maart tijdens de Wereldwaterdag is Vonk gecertificeerd tot Blue School. Vonk is de derde Blue School van Nederland en de eerste mbo Blue School. Het Blue School-programma staat voor duurzaamheid en bewustzijn voor de zeeën en oceanen. Vonk gaat samen met het Jac. P. Thijsse College (1e Blue School in Europa), Scholen aan Zee en Gemeente Den Helder samenwerken aan Blue School projecten.

Blue school Vonk

Europese Maritieme Dag
De Europese Maritieme Dag (EMD) is het jaarlijkse tweedaagse evenement waarop de maritieme gemeenschap van Europa bijeenkomt om te netwerken, te discussiëren en gemeenschappelijk optreden op het gebied van maritieme zaken en duurzame blauwe economie te schetsen. De 2023-editie van de Europese Maritieme Dag vond op 24 en 25 mei plaats in Brest, Frankrijk.

Het EMD is de plek waar 'Ocean Leaders Meet'. Het biedt een boeiende en volledig interactieve ervaring om bij te praten over de huidige stand van zaken met betrekking tot een breed scala aan kwesties met betrekking tot de blauwe economie en het mariene milieu en om manieren te bespreken om verder te gaan. Het biedt een groot aantal inspirerende sprekers, themasessies, workshops voor belanghebbenden en pitchsessies georganiseerd door belanghebbenden en de Europese Commissie. De EMD richt zich zowel op professionals uit het bedrijfsleven, overheden, openbare instellingen, ngo's en de academische wereld als op EU-burgers die geïnteresseerd zijn in de zee.

De EMD 2023 werd georganiseerd door de Europese Commissie, de Metropool van Brest, het secretariaat-generaal voor de zee, de regio Bretagne en het departement Finistère. Meer informatie.

EMD en Vonk Docent Visserij Gerrit

Vonk visserij was ook aanwezig op EMD in Brest
Op dinsdag 23 mei waren 7 nationaliteiten uit Europa aanwezig op de bijeenkomst van catching the potential tijdens de Europese Maritieme Dagen in Brest, Frankrijk om een gemeenschappelijke onderwijslijn uit te zetten voor het visserij onderwijs.

Er zijn veel contacten gelegd en informatie uitgewisseld. Het is de bedoeling om op een nieuwe manier naar het visserij onderwijs te kijken om het gereed te maken voor de toekomst. ProSea begeleid het proces en geeft ook trainingen aan zowel studenten, docenten en andere stakeholders. Tijdens de EMD dagen was Catching The Potential ook aanwezig in de gemeenschappelijke HAL 1 met een stand om het nettenboeten te laten zien. Dit werd begeleid door Vonk’s visserij docent Gerrit Kraak. Volgende week komt ProSea de training “fishing with a future” verzorgen voor de nautische opleidingen van Vonk.

Blue school Vonk

Blue School
Het netwerk van Europese blauwe scholen is een initiatief van EU4Ocean, de Europese oceaancoalitie die diverse organisaties, projecten en mensen verbindt die bijdragen aan oceaangeletterdheid en het duurzame beheer van de oceaan. EU4Ocean is de plek waar nieuwe ideeën en gezamenlijke acties tot leven komen om een ​​grotere verandering teweeg te brengen. Dit inclusieve initiatief van onderop wordt gesteund door de Europese Commissie en heeft tot doel de stemmen van Europeanen te verenigen om de oceaan tot een zaak van iedereen te maken.

Het Blue School-programma is de afgelopen jaren gelanceerd met de ambitie om leerlingen en studenten op te leiden en hen te inspireren om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot het mariene milieu en zijn hulpbronnen. Hoe kan een student wetenschapsgeletterd zijn zonder oceaangeletterd te zijn? De onderwerpen die leraren in de klas brengen, zullen ook van invloed zijn op de toekomstige beroepskeuzes en levens van leerlingen. Om een ​​duurzame blauwe economie op te bouwen, moeten studenten zich bewust zijn van het cultureel maritiem erfgoed en de economische en werkgelegenheidskansen.

Blue school Vonk

Hoe zijn we verbonden met de oceaan? Alle mensen op aarde zijn op verschillende manieren direct of indirect verbonden met de oceaan: door wat we eten, ademen en gebruiken, waar we op vakantie gaan. De oceaan is het levens ondersteunende systeem van onze planeet - en het heeft onze bescherming nodig. Dit netwerk van Europese blauwe scholen heeft tot doel leerkrachten, schooldirecteuren of medewerkers van onderwijsdiensten te inspireren om hun leerlingen, van kleuterscholen, basisscholen, lager en hoger secundair, technisch of beroepsonderwijs, uit te dagen om een ​​"Find the blue"-project te ontwikkelen dat ze naar de oceaan of de zee. Door het project succesvol af te ronden en de resultaten ervan te delen, ontvangen scholen het European Blue School-label.  

EU4Ocean nodigt leerkrachten/personeel van onderwijsdiensten uit alle vakken uit om zich in te schrijven voor het netwerk van Europese blauwe scholen en de oceaan in de klaslokalen te brengen! Meer informatie