Practoraat Zorgtechnologie Vonk

Practoraat voor innovatie zorgtechnologie

Het practoraat Zorgtechnologie is een samenwerkingsverband tussen Vonk en zorgorganisatie Omring. Het practoraat is een werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samenwerken om praktijkonderzoek te doen. Specifiek de inzet van zorgtechnologie, draagt bij aan toekomstbestendige ouderenzorg én innovatie in het onderwijs en de beroepspraktijk.

Over het practoraat
Practoraat voor innovatie zorgtechnologie

Werken aan innovatie
Het practoraat Zorgtechnologie staat voor het verspreiden van kennis en innovatie en het opleiden tot innovatief vakmanschap. Een even zo belangrijk doel is een bijdrage leveren aan toekomstbestendige ouderenzorg door inzet van zorgtechnologie.

Toepassingen
De focus ligt op het onderzoeken en ondersteunen van e-health toepassingen in de ouderenzorg. Ook wordt gewerkt aan projecten vanuit het lectoraat geriatrische revalidatie zoals inzet van beeldzorg en apps bij revalidatie in de thuissituatie. 

Practoraat Zorgtechnologie Vonk bloeddruk opmeten

Kenniskring
Binnen het practoraat wordt gewerkt met een kenniskring bestaande uit de practor (hoofdonderzoeker) en mensen uit de praktijk, waaronder docenten. Specifiek voor Zorgtechnologie is de kenniskring uitgebreid met studenten van Vonk en medewerkers van Omring.  

Studenten maken in de praktijk middels onderzoek kennis met innovaties binnen de zorg en welzijn. Dit is een toevoeging op de reguliere lesstof. Ook kunnen studenten de opgedane kennis via onderzoek meteen toepassen op de werkvloer en overdragen aan collega’s.

Vanuit het practoraat moet ook een doorlopende leerlijn ontstaan naar het HBO en wetenschappelijk onderwijs.


Verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs

Met het practoraat wordt een positieve educatieve en wetenschappelijke bijdrage geleverd. Waarbij kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk een belangrijk ingrediënt voor het succes van het practoraat is. Met het practoraat wordt de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs versterkt.

Foto Gert Folkerts, practor Zorgtechnologie

Over de practor
Gert Folkerts is practor en zal in deze functie het practoraat Zorgtechnologie coördineren voor Vonk en Omring. Gert is informatiekundige/ docent ICT bij Vonk en doet promotieonderzoek aan de Open Universiteit naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde van eHealth en Internet of Things (IOT) binnen de GGZ. Voor vragen en meer informatie neem contact op met Gert Folkerts via gfolkerts@rockopnh.nl.