Vonk Student Support

Vonk Student Support  

Vonk biedt passend onderwijs voor jou. Voor de start van de opleiding kun je afspraken maken over de ondersteuning die jij nodig hebt om te kunnen leren, jezelf te blijven ontwikkelen en toe te werken naar een positieve en succesvolle leerervaring.  
 
Tijdens de opleiding is jouw coach het eerste aanspreekpunt. Jouw coach maakt jou wegwijs in de school, volgt jouw persoonlijke voortgang en is er als er vragen zijn over de opleiding. Soms is de ondersteuning van jouw coach niet voldoende en is er sprake van een extra ondersteuningsbehoefte.  
 
Als jij behoefte hebt aan extra ondersteuning, kun je dit zelf aan te geven. De eerste stap ligt dus bij jou! 

Je kunt aangeven dat er sprake is van een ondersteuningsvraag, waarbij begeleiding, aanpassingen of faciliteiten nodig zijn. De student wordt dan uitgenodigd voor een verlengde intake om de vragen en ondersteuningsbehoefte door te nemen.  De afspraken maken we waar mogelijk samen met jouw ouder/opvoeder. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke begeleiding Vonk kan bieden.

Vonk Student Support biedt een plek binnen Vonk waar jij terecht kunt om gezien en gehoord te worden. Een plek waar in vertrouwen persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt en waar jij je bewust kan worden van jouw eigen kunnen. Zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. Wij geloven dat als jij je als student (meer) bewust wordt van jouw kunnen, eigenaarschap en veerkracht zich verder zal ontwikkelen. Dit zal leiden tot het ontdekken van jouw talenten en kwaliteiten, welke vervolgens zullen worden ingezet in de omgeving.

Vonk Student Support

Wij zijn er voor jou!