Banner Vonk mbo opleiding Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg

Sommige mensen hebben wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld ouderen, of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. In de maatschappelijke zorg lever jij een belangrijke bijdrage aan hun zelfstandigheid, veiligheid en woonplezier.

In het kort

Niveaus

3, 4

Locaties

 • Schagen
 • Den Helder

Leerweg

 • BBL
 • BOL

Jij bent

Ben jij iemand die goed naar anderen kan luisteren, heb je geduld en werk je graag met mensen? Dan is deze opleiding misschien wat voor jou. Het is belangrijk dat je openstaat voor iedereen en flexibel bent. Ook moet je stevig in je schoenen staan: in moeilijke situaties moet je rustig kunnen blijven.

Jij leert

Je leert hoe je omgaat met uiteenlopende hulpvragen en wensen van cliënten, waarbij je hun achtergrond en cultuur respecteert. Je leert over basisverzorging, ontwikkeling, goede begeleiding bieden en communicatie met verschillende doelgroepen.

Tijdens de opleiding

Je krijgt les in begeleidingsmethodes passend bij de doelgroepen waarmee je kunt werken, zoals ouderen of dak- en thuislozen. Ook krijg je vakken over ontwikkelingspsychologie, anatomie en communicatie. Basiskennis is belangrijk, dus er is ook aandacht voor rekenen, Nederlands en Engels.

Na de opleiding

Je kunt na je opleiding gaan werken als (groeps)begeleider in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, in ziekenhuizen en bij welzijnsinstellingen. Met een niveau 4-diploma kun je ook doorleren op het HBO.

Begeleider maatschappelijke zorg
Niveau 3 Duur: 3 jaar

Als medewerker maatschappelijke zorg begeleid je (groepen) volwassenen (bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking of ouderen) bij het wonen, werken en leven. Je levert dus een belangrijke bijdrage aan een vertrouwde, veilige en stimulerende leefomgeving. Ook weet je om te gaan met heel verschillende hulpvragen en wensen van cliënten, waarbij je ieders achtergrond en cultuur respecteert. Je werkt natuurlijk in de eerste plaats met cliënten, maar je hebt ook te maken met hun ouders, familie, sociale netwerken, formele en wettelijke vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat je geduldig en flexibel bent, goed kunt luisteren en samenwerken.

Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je cliënten van alle leeftijden zowel individueel als in groepsverband. Je biedt begeleiding bij wonen en dagbesteding. Binnen de opleiding op niveau 3 ligt de nadruk op het werken in:   

 • Instellingen voor wonen en dagbesteding in de gehandicaptenzorg  
 • Instellingen voor wonen en dagbesteding in de ouderenzorg  

Inhoud

Tijdens de opleiding Maatschappelijke zorg werk je aan kerntaken en werkprocessen. Je werkt aan de volgende kerntaken:

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Bieden van ondersteuning op maat

Gedurende de opleiding werk je onder andere aan de volgende werkprocessen:

 • Bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan
 • Ondersteunt een en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
 • Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de eigen regie
 • Ondersteunt de cliënt bij zelfzorg, participatie, wonen en huishouden

Bbl-opleiding

Voor een bbl-opleiding heb je een leerarbeidsovereenkomst nodig bij een werkgever.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de bol-opleidingen kun je contact opnemen met Irene Joosten, irene.joosten@vonknh.nl
Als je meer informatie wilt over de bbl-opleidingen kun je contact opnemen met Caroline Holtslag, caroline.holtslag@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Persoonlijk begeleider maatschappelijk zorg
Niveau 4 Duur: 3 jaar

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg begeleid je cliënten van alle leeftijden zowel individueel als in groepsverband. Je biedt begeleiding bij wonen, dagbesteding en participatie. Daarnaast heb je een coördinerende functie. Je voert de regie over de zorg van de cliënt en je coördineert de werkzaamheden. Als persoonlijk begeleider kun je met veel verschillende doelgroepen werken. Je kunt onder andere werken in:  

 • Instellingen voor wonen en dagbesteding in de gehandicaptenzorg 
 • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg  
 • Verzorgings- en verpleeghuizen 
 • Maatschappelijke opvang, jeugdzorg  
 • Justitiële instellingen en asielzoekerscentra  

Je levert een belangrijke bijdrage aan een vertrouwde, veilige en stimulerende leefomgeving. Ook weet je om te gaan met heel verschillende hulpvragen en wensen van cliënten, waarbij je ieders achtergrond en cultuur respecteert. Je werkt natuurlijk in de eerste plaats met cliënten, maar je hebt ook te maken met hun ouders, familie, sociale netwerken, formele en wettelijke vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat je geduldig en flexibel bent, goed kunt luisteren en samenwerken.

Inhoud

Tijdens de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werk je aan kerntaken en werkprocessen. Je werkt aan de volgende kerntaken:  

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

Gedurende de opleiding werk je onder andere aan de volgende werkprocessen:

 • Ondersteunt de cliënt bij participatie, zelfzorg, wonen en huishouden
 • Ontwikkelen en regie voeren over het ondersteuningsplan
 • Organiseren en coördineren van activiteiten voor een groep cliënten
 • Ondersteunen van de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • Organiseren en coördineren van organisatie gebonden taken

Bbl-opleiding

Voor een bbl-opleiding heb je een leerarbeidsovereenkomst nodig bij een werkgever.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de bol-opleidingen kun je contact opnemen met Irene Joosten, irene.joosten@vonknh.nl
Als je meer informatie wilt over de bbl-opleidingen kun je contact opnemen met Caroline Holtslag, caroline.holtslag@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers