Pedagogisch

Pedagogisch werk

Kinderen zijn de toekomst. Als pedagogisch medewerker begeleid je hun ontwikkeling en groei, zodat ze elke dag met plezier naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan. Het werk kan best vermoeiend zijn en je bent de hele dag druk bezig, maar er valt altijd wat te lachen.

In het kort

Niveaus

3, 4

Locaties

 • Schagen
 • Den Helder

Leerweg

 • BBL
 • BOL

Jij bent

De hele dag kinderen om je heen, samen activiteiten ondernemen en ze begeleiden in hun ontwikkeling: dat zie jij jezelf wel doen. Je bent sociaal en enthousiast, en je kunt goed je geduld bewaren. En je denkt na over wat je doet, zodat je het goede voorbeeld kunt zijn voor de kinderen in je groep.

Jij leert

Je leert veel over de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld over goede verzorging en gezonde voeding, over omgaan met baby’s, over passende activiteiten voor elke leeftijd en over hoe je kinderen goed bijstuurt en corrigeert. Bij de uitstroomrichting Onderwijsassistent krijg je ook les in didactiek (lesgeven).

Tijdens de opleiding

In de opleiding krijg je les over elke fase van een kind: van baby tot jonge tiener. In verschillende vakken ontdek je hoe je een leuke dagplanning maakt, en hoe je de ontwikkeling stimuleert met spelletjes en activiteiten. Ook krijg je kinder-EHBO, zodat je goed kunt handelen bij noodgevallen.

Na de opleiding

Je werkplek is afhankelijk van de uitstroomrichting die je kiest. Als pedagogisch medewerker kun je aan het werk op de kinderopvang of BSO. Als onderwijsassistent kun je aan de slag in het basisonderwijs, waar je docenten en leerlingen ondersteunt tijdens de lessen.

Extra informatie

In het eerste jaar van deze opleiding zit je in de klas met alle studenten van Pedagogisch Werk, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Je leert in dit eerste jaar de basisvaardigheden die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Je kunt daarbij denken aan rekenen, taal en ontwikkelingspsychologie. Vanaf het tweede en derde jaar ga je je specialiseren. 

Je kunt een combinatie van bol en bbl volgen bij de opleiding Pedagogisch werk Integraal kindcentrum. De eerste jaren volg je een bol-opleiding, het laatste een bbl. 

Pedagogisch werk
Niveau 3 Duur: 3 jaar

Een pedagogisch medewerker is iemand die meestal in de kinderopvang kinderen en/of jongeren begeleidt. Daar zorg je ervoor dat kinderen goed opgevangen worden als hun ouders aan het werk zijn. 

In het eerste jaar van deze opleiding zit je in de klas met alle studenten van Pedagogisch Werk, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Je leert in dit eerste jaar de basisvaardigheden die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Je kunt daarbij denken aan rekenen, taal en ontwikkelingspsychologie. Vanaf het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in de opleiding Pedagogisch Werk.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw G. Heijmans.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: gheijmans@rockopnh.nl.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Niveau 4 Duur: 3 jaar

Een gespecialiseerd pedagogisch medewerker is iemand die meestal in de kinderopvang kinderen en/of jongeren begeleidt. Daar zorg je ervoor dat kinderen goed opgevangen worden als hun ouders aan het werk zijn. Daar zorg je ervoor dat kinderen goed opgevangen worden als hun ouders aan het werk zijn. 

In het eerste jaar van deze opleiding zit je in de klas met alle studenten van Pedagogisch Werk, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Je leert in dit eerste jaar de basisvaardigheden die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Je kunt daarbij denken aan rekenen, taal en ontwikkelingspsychologie. Vanaf het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in de opleiding Pedagogisch Werk.

Pedagogisch werk voor Integraal Kindcentrum (IKC)
Niveau 4 Duur: 3 jaar

De opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker voor het integraal kindcentrum is de opleiding tot de pedagogisch medewerker van de toekomst. De komst van integrale kindcentra (IKC) is namelijk een niet meer te keren ontwikkeling in het werkveld kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Er is steeds meer overeenstemming tussen wetenschappers en politici over het principe dat in de toekomst kinderen en ouders gebaat zijn bij kindcentra, waar wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. In een IKC werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten op gelijkwaardige basis samen in één team, onder één leiding en wordt het onderscheid tussen deze twee werelden steeds kleiner.

Tijdens de opleiding wordt je optimaal voorbereid op bovengenoemde ontwikkeling. Je doet kennis en ervaring op over en in de kinderopvang én het basisonderwijs. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met integrale kindcentra.

De opleiding is een samenwerkingsverband tussen;

 • KAPPIO
 • Allente
 • SCIO groep
 • SKRS
 • Blosse

De samenwerkende organisaties slaan de handen ineen om de pedagogisch professional van de toekomst op te leiden en te begeleiden in dit proces. Bijzonder is dat je de opleiding volgt via een bol/bbl-variant: de eerste twee jaar ga je naar school en volg je praktijklessen en stages bij een van deze instellingen. Het laatste jaar ben je verzekerd van een leerwerkplek bij een van de bovengenoemde organisaties.

Het bijzondere aan deze opleiding is dat je een bol/bbl-traject volgt: de eerste twee jaren ga je naar school (bol) en volg je praktijklessen en stages bij één van de instellingen. Het laatste schooljaar is een bbl- jaar. Dit betekent dat je zowel werkt als leert. In de praktijk betekent dit dat je een arbeidscontract krijgt bij de organisatie waar jij aan bent gekoppeld (minimaal 16 uur) en daarnaast nog één dag per week onderwijs volgt.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw L. Annema via lannema@rockopnh.nl.

Onderwijsassistent
Niveau 4 Duur: 3 jaar

Als onderwijsassistent werk je in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Je helpt de leraar bij allerlei werkzaamheden die direct of indirect met lesgeven te maken hebben. Zo bereid je lesonderdelen voor of begeleid je (groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken. Daarnaast help je bij de organisatie van allerlei schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes en sportactiviteiten.

Inhoud

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar
 • uitvoeren van taken rondom het lesgeven

In het eerste jaar van deze opleiding zit je in de klas met alle studenten van Pedagogisch Werk, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Je leert in dit eerste jaar de basisvaardigheden die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Je kunt daarbij denken aan rekenen, taal en ontwikkelingspsychologie. Vanaf het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in de opleiding Onderwijsassistent.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw G. Heijmans.
Telefonisch bereikbaar op (0223)611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: gheijmans@rockopnh.nl.