Banner Vonk mbo opleiding Pedagogisch werk

Pedagogisch werk

Kinderen zijn de toekomst. Als pedagogisch medewerker begeleid je hun ontwikkeling en groei, zodat ze elke dag met plezier naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan. Het werk kan best vermoeiend zijn en je bent de hele dag druk bezig, maar er valt altijd wat te lachen.

In het kort

Niveaus

3, 4

Locaties

 • Schagen
 • Den Helder

Leerweg

 • BOL

Jij bent

De hele dag kinderen om je heen, samen activiteiten ondernemen en ze begeleiden in hun ontwikkeling: dat zie jij jezelf wel doen. Je bent sociaal en enthousiast, en je kunt goed je geduld bewaren. En je denkt na over wat je doet, zodat je het goede voorbeeld kunt zijn voor de kinderen in je groep.

Jij leert

Je leert veel over de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld over goede verzorging en gezonde voeding, over omgaan met baby’s, over passende activiteiten voor elke leeftijd en over hoe je kinderen goed bijstuurt en corrigeert. Bij de uitstroomrichting Onderwijsassistent krijg je ook les in didactiek (lesgeven).

Tijdens de opleiding

In de opleiding krijg je les over elke fase van een kind: van baby tot jonge tiener. In verschillende vakken ontdek je hoe je een leuke dagplanning maakt, en hoe je de ontwikkeling stimuleert met spelletjes en activiteiten. Ook krijg je kinder-EHBO, zodat je goed kunt handelen bij noodgevallen.

Na de opleiding

Je werkplek is afhankelijk van de uitstroomrichting die je kiest. Als pedagogisch medewerker kun je aan het werk op de kinderopvang of BSO. Als onderwijsassistent kun je aan de slag in het basisonderwijs, waar je docenten en leerlingen ondersteunt tijdens de lessen.

Extra informatie

In het eerste jaar van deze opleiding zit je in de klas met alle studenten van Pedagogisch Werk, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Je leert in dit eerste jaar de basisvaardigheden die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Je kunt daarbij denken aan rekenen, taal en ontwikkelingspsychologie. Vanaf het tweede en derde jaar ga je je specialiseren. 

Pedagogisch medewerker kinderopvang
Niveau 3 Duur: 3 jaar

Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
Als pedagogisch medewerker werk je meestal in de kinderopvang. Tijdens de opleiding ga je leren om met kinderen van 0 tot 13 jaar te werken en om ze te begeleiden. Maar ook hoe je kinderen actief kunt betrekken, verzorgen en hoe je met ze praat. Je hebt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Je zorgt voor een omgeving waar kinderen op een veilige, uitdagende en in een schone omgeving kunnen spelen en leren.  Je leert hoe en welke activiteiten je kunt organiseren en om daar variatie in aan te brengen. De ontwikkeling van het kind staat centraal en je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers.

Je werkt tijdens de opleiding aan:

 • Het ontwikkelen van activiteitenprogramma’s
 • Het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;
 • Kwaliteit en deskundigheid;

Opbouw van de opleiding.
In het eerste jaar van deze opleiding krijg je een brede oriëntatie. Je leert de basisvaardigheden van communicatie, ontwikkeling en activiteiten en methodieken die je kunt gebruiken bij de doelgroep. Na het eerste jaar ga je je specialiseren als pedagogisch medewerker kinderopvang. Je gaat je dan verdiepen in spel- en ontwikkelingsmateriaal, ruimte en inrichting en in communicatie met conflicthantering. Het derde leerjaar is een extra verdiepend jaar. Je doet hiervoor een onderzoek van een half jaar. Dit onderzoek richt je op een onderwerp dat betrekking heeft op wat je doet tijdens je stage. Daarnaast ga je je voorbereiden op het eindexamen door je onder andere in te lezen op protocollen op je stageplek.

Welke vakken krijg je
Je gaat aan de slag met een vakkenpakket die bestaat uit Nederlands, burgerschap en rekenen. Ook krijg je praktijkvakken zoals ontwikkeling en activiteiten, communicatie en pedagogisch klimaat.  

Keuzedelen
Naast het vakkenpakket zijn er keuzedelen. Zo bieden we bij deze opleiding de volgende keuzedelen aan:

 • Verdieping blijvend fit
 • Engels
 • Buitenschoolse opvang 4-8 jaar
 • Buitenschoolse opvang 8-12 jaar

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding herken jij jezelf in de volgende karaktereigenschappen: je bent behulpzaam, communicatief, een doener, je vind samenwerken leuk, je bent sociaal en zorgzaam.

Leerweg en duur
Deze opleiding wordt gegeven als bol-variant. In het eerste en tweede leerjaar loop je een half jaar 16 uur per week stage. In het derde jaar loop je het hele leerjaar 16 uur per week stage.

Vooropleiding
Je kunt starten met de opleiding als je een diploma vmbo-kb (Kaderberoepsgerichte leerweg) hebt, een overgangsbewijs naar havo/vwo 4 of een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Waar kun je later gaan werken
Na je opleiding kun je als pedagogisch medewerker gaan werken in de kinderopvang. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.  

Vervolgopleiding
Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 4.

Contact
Wil je meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op via gitta.heijmans@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Niveau 4 Duur: 3 jaar

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)
Een gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt meestal in de kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 13 jaar. Je hebt kennis over de ontwikkeling van kinderen en hoe je met kinderen en hun ouders/verzorgers praat.

Je zorgt voor een omgeving waar kinderen op een veilige en uitdagende manier kunnen spelen en leren. Je leert hoe en welke activiteiten je kunt organiseren en om daar variatie in aan te brengen. De ontwikkeling van het kind staat centraal en je gaat leren hoe je ze kan stimuleren op het gebied van onder andere taal, zelfbeeld en creativiteit. Daarin ben je iemand die de ontwikkeling en gedrag observeert. Je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers. Je leert dan ook hoe je de gesprekken voert over de ontwikkeling van hun kind. Ook leer je hoe je de taken binnen een team indeelt, werkzaamheden te coördineren en hoe je beleid en regels in de praktijk kan (laten) uitvoeren.

Je werkt tijdens de opleiding aan:

 • Het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • Kwaliteit en deskundigheid
 • Coördineren en organiseren van werkzaamheden

Opbouw van de opleiding.
Het eerste jaar is een breed basisjaar. Je leert de basisvaardigheden van die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Zoals rekenen, taal, ontwikkeling en activiteiten. Je krijgt les in  communicatie, ontwikkeling en activiteiten en methodieken die je kunt gebruiken bij kinderen. Na het eerste jaar ga je specifiek verder leren voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Je gaat je dan verdiepen in spel- en ontwikkelingsmateriaal, ruimte en inrichting en in communicatie met conflicthantering. Het derde leerjaar specialiseer je verder op onder andere pedagogisch handelen. In het tweede en derde leerjaar is ook aandacht voor organiseren, coördineren en aansturen van werkzaamheden. Tijdens stages doe je praktijkexamens en je start met een onderzoek waar je ongeveer een half jaar aan werkt.

Welke vakken krijg je
Je gaat aan de slag met een vakkenpakket die bestaat uit Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen. Ook krijg je praktijkvakken zoals ontwikkeling en activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen, ruimte en inrichting, methodieken, communicatie en pedagogisch klimaat.  

Keuzedelen
Naast het vakkenpakket zijn er keuzedelen. Zo bieden we bij deze opleiding de volgende keuzedelen aan:

 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Expressief talent
 • Voorbereiding hbo
 • Buitenschoolse opvang 4-8 jaar
 • Buitenschoolse opvang 8-12 jaar

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding herken jij jezelf in de volgende karaktereigenschappen: je bent behulpzaam, communicatief, een doener, je vind samenwerken leuk, je bent sociaal en zorgzaam.

Leerweg en duur
Deze opleiding wordt gegeven als bol-variant. In het eerste en tweede leerjaar loop je een half jaar 16 uur per week stage. In het derde jaar loop je het hele leerjaar 16 uur per week stage.

Vooropleiding
Je kunt starten met de opleiding als je minimaal een diploma vmbo-kb (Kaderberoepsgerichte leerweg) hebt of een mbo-diploma niveau 3.

Waar kun je later gaan werken
Na je opleiding kun je als gespecialiseerd pedagogisch medewerker gaan werken in de kinderopvang of begeleiding van kinderen/jongeren.

Vervolgopleiding
Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar een hbo opleiding in onder andere de richtingen Pabo, Pedagogiek en Social work.

ContactWil je meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op via gitta.heijmans@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Onderwijsassistent
Niveau 4 Duur: 3 jaar

Onderwijsassistent (niveau 4)
Als onderwijsassistent werk je in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs. Je ondersteunt de leraar bij werkzaamheden die te maken hebben met lesgeven maar ook met het werk daar omheen. Zo bereid je lesonderdelen voor of begeleid je (groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken. Daarnaast help je bij de organisatie van allerlei schoolactiviteiten, zoals schoolreizen, themadagen en sport.

Je werkt tijdens de opleiding aan:

 • Het begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwikkeling;
 • Kwaliteit en deskundigheid;
 • Lesactiviteiten in overleg met de leraar;
 • Taken rondom het lesgeven.

Opbouw van de opleiding.
Het eerste jaar van deze opleiding is de klas gecombineerd met de studenten van pedagogisch werk, gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Je start in het eerste jaar met de basisvaardigheden die belangrijk zijn in het werken met kinderen. Je leert dan de basisvaardigheden van communicatie, ontwikkeling, activiteiten en methodes. Vanaf het tweede en derde jaar ga je je specialiseren tot onderwijsassistent. Je gaat je verdiepen in onder andere school en didactiek, opvoeden en begeleiding in een groep. Tijdens stages doe je praktijkexamens en je start met een onderzoek waar je ongeveer een half jaar aan werkt.

Welke vakken krijg je
Je gaat aan de slag met een vakkenpakket die bestaat uit Nederlands, Engels en rekenen. Ook krijg je praktijkvakken zoals ontwikkelingspsychologie, activiteiten, communicatie en methodiek.

Keuzedelen
Naast het vakkenpakket zijn er keuzedelen. Zo bieden we bij deze opleiding de volgende keuzedelen aan:

 • Expressief talent
 • Pabo
 • Voorbereiding HBO
 • BSO 8-12 jaar

Karaktereigenschappen
Voor het volgen van deze opleiding herken jij jezelf in de volgende karaktereigenschappen: je bent behulpzaam, communicatief, een doener, je vind samenwerken leuk, je bent sociaal en zorgzaam.

Leerweg en duur
Deze opleiding wordt gegeven als bol-variant. In het eerste en tweede leerjaar loop je een half jaar 16 uur per week stage. In het derde jaar loop je het hele leerjaar 16 uur per week stage.

Vooropleiding
Je kunt starten met de opleiding als je minimaal een diploma vmbo-kb (Kaderberoepsgerichte leerweg) hebt.

Waar kun je later gaan werken
Na je opleiding kun je als onderwijsassistent gaan werken in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en NT2.

Vervolgopleiding
Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar een hbo opleiding in onder andere de richtingen Pabo, Pedagogiek en Social work.

Contact
Wil je meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op via gitta.heijmans@vonknh.nl

Bekijk deze studie in cijfers

Combifunctie: medewerker kinderopvang en onderwijs
Niveau 4 Duur: 3 jaar

Combifunctie gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent (niveau 4)

Het werk verandert, wij veranderen mee. Kinderopvang en onderwijs gaan steeds meer samen in een integraal kindcentrum (IKC) en brede school. De arbeidsmarkt staat te springen om breed opgeleide kindprofessionals. In deze functie ben je de verbindende factor tussen kinderopvang en onderwijs en heb je zicht op de gehele ontwikkeling van het kind.

Vanaf schooljaar 2024-2025 gaan wij daarom opleiding Medewerker kinderopvang en onderwijs aanbieden.

Het werkveld vraagt steeds meer om een medewerker die in te zetten is binnen de kinderopvang en onderwijs, met de daarbij horende kennis en vaardigheden. Een medewerker die het kind binnen de opvang/onderwijs volgt waardoor hij/zij zicht heeft hoe het kind zich ontwikkelt binnen beide organisaties. Hiermee ben je het vertrouwde gezicht voor het kind en zo ook de ouder. In deze gecombineerde opleiding word je klaargestoomd als gespecialiseerd pedagogisch medewerker én onderwijsassistent.

Je behaalt twee diploma’s in drie jaar, namelijk gespecialiseerd pedagogisch medewerker (25697) en onderwijsassistent (25698).

Tijdens de opleiding leer je:

 • kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling
 • een veilig pedagogisch klimaat te creëren
 • (les)activiteiten aan te bieden aan de verschillende doelgroepen
 • kinderen te observeren
 • een begeleidingsplan en dagprogramma op te stellen en uit te voeren
 • te communiceren met de doelgroep, collega’s, ouders en verzorgers

Opbouw van de opleiding

Het eerste jaar van deze opleiding start je met het basisjaar waarin je de basisvaardigheden leert die belangrijk zijn om te werken met kinderen. Je krijgt les in communicatie, ontwikkeling en activiteiten en methodieken/methodes die je kunt gebruiken bij het werken met kinderen. Vanaf het tweede jaar richt het onderwijs zich op de verschillende doelgroepen, waarin vakken worden aangeboden passend bij de combifunctie gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Gedurende de opleiding loop je verschillende stages om praktijkervaring op te doen en de bijbehorende examens uit te voeren.

Welke vakken krijg je?

Je volgt verschillende beroepsgerichte vakken gericht op de doelgroepen baby, peuter, kleuter, schoolkind onderbouw, schoolkind bovenbouw en adolescent. Daarnaast krijg je Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Naast deze vakken zijn er ook keuzedelen. Hierbij kun je o.a. denken aan Jeugd- en opvoedhulp, Expressief talent en Combifunctionaris IKC/Brede school.

Karaktereigenschappen

Voor het volgen van deze opleiding herken jij jezelf in de volgende karaktereigenschappen:

 • Flexibel
 • Leergierig
 • Creatief
 • Betrokken
 • Communicatief
 • Organisatorisch
 • Verantwoordelijk

Leerweg en duur

De opleiding wordt gegeven als bol-variant. Dit is een combinatie van onderwijs en stage.

In het eerste en tweede leerjaar loop je een half jaar 16 uur per week stage. In het derde jaar loop je het hele leerjaar 16 uur per week stage.

Vooropleiding

Je kunt starten met de opleiding als je een diploma vmbo-tl (theoretische leerweg), mavo, havo hebt of mbo-diploma niveau 3.

Waar kun je later gaan werken

Na het behalen van je diploma kun je werken als een combifunctionaris binnen het integraal kindcentrum of brede school. Je kan ook als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werken in de kinderopvang, op een kinderdagverblijf, peuteropvang of voor- tussen- en buitenschoolse opvang. Tevens kan je als onderwijsassistent werken in het onderwijs, denk hierbij aan (speciaal)basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  

Vervolgopleiding

Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar een hbo opleiding in onder andere de richtingen Pabo, Pedagogiek en Social work.

Contact

Wil je meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op met Liesbeth Annema (liesbeth.annema@vonknh.nl

Diploma

Bij deze opleiding krijg je 2 diploma's zowel voor Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker als voor Onderwijsassistent. M